Hidžama

Hidžama

 

Bilježi Tirmizi od Zijada ibn Alake da je Usame ibn Šerika, rekao: „Bio sam kod Poslanika, s.a.v.s., kada je kod njega došlo nekoliko beduina, te su ga upitali: „O Allahov Poslaniče, hoćemo li se liječiti ?“, a on im odgovori: „Svakako, Allahovi robovi, liječite se, jer Allah nije stvorio bolest a da za nju nije dao lijek, osim jedne.“ Oni ga upitaše: „Koja je to bolest?“, a on im odgovori: „To je starost“.[1]

Gornji hadith nam govori o tome da je Allah poslao bolesti, ali je istovremeno za sve te bolesti,  poslao i lijek, samo ga treba znati naći.

U Kur’anu i Sunnetu  možemo naići na razne ljekove i vidove liječenja. Poslanik, s.a.v.s., je koristio metode liječenja Kur’anom (rukjom), medom, kombinacijom dvije prethodno pomenute metode i sl. Upravo sa ovog izvora, nam dolazi i liječenje hidžamom, koju je Resuljullah, s.a.v.s., posebno preporučio.

Riječ hidžama potiče od arapskog glagola „hadžeme“, što znači „sisati“.

Gotovo da nema nijedne civilizacije koja nije praktikovala hidzamu i poznato je da datira još od vremena starih egipćana, proširujući se, odatle, i na druge kontinente.

Dakle, Poslanik, Muhammed, s.a.v.s., je poseban akcenat stavio na hidzamu. Navedeno potvrđuju i hadisi koji govore o hidžami i njenim vrijednostima:

 

  Ibn Abbas prenosi da je Resulullah rekao: “U noći Isra‘a nisam prošao pored skupine meleka,a da mi nisu oporučili: ‘O Muhammede, prihvati se hidžame.’”[2]

 

  U drugom predanju stoji da su meleki oporučili Poslaniku: “O Muhammede, naredi svome ummetu da čine hidžamu.”[3]

 

  Enes b. Malik prenosi od Poslanika, da je rekao: “Najbolji lijek kojim se možete liječiti je hidžama.”[4]

 

  U drugom hadisu stoji: “Ono čime se liječite ako u njemu, uistinu, ima lijeka onda je u hidžami.”[5]

 

  Prenosi se od Selme, r.a., da je rekla: „Ko god bi se Allahovom poslaniku, s.a.v.s., požalio na bolove u glavi, on bi mu rekao: „Učini hidžamu!“[6]

 

  Prenosi se od Asima ibn Omera ibn Katade da je Džabir, r.a., posjetio El-Mukni’a, pa mu je kazao: „Neću otići sve dok ne učiniš hidžamu!“ Zatim je rekao: „čuo sam Allahovog poslanika, s.a.v.s., kako govori: „U tome je lijek!“[7]

 

Navedeni, kao i mnogobrojni drugi vjerodostojni hadisi, govore o značaju koji hidžama ima za čovjekovo zdravlje i zbog toga je značajan činilac sunneta Allahovog Poslanika, Muhammeda, s.a.v.s..

_____________________________________________

 

[1] Tirmizi (vjerodostojan hadis, br. 2038)

[2] Hadis prenose Tirmizi, (2053), Ibn Madže, (3542), Hakim, 4/209. Hakim i Zehebi ovu predaju smatraju vjerodostojnom.

[3] Tirmizi, (2052), Ibn Madže, (3544), Bezzar, 3/388 (El-kešf), sa ispravnim lancem prenosilaca.

[4] Muslim (1577), Tirmizi, (1278), Ahmed, 3/174, Ibn Sad, 1/443.-444.

[5] Buhari, (5697), Muslim, (2205).

[6]  (Ebu Davud, 3858; Tirmizi, 2055, Ibn Madžeh, 3502)

[7]  (Buharija, 5697; Muslim, 4/1729)

Hidžama je preporučena kako muškarcima, tako i ženama.

 

Predstavlja metodu, koja ostvaruje dejstvo na bazični regulatorni mehanizam, koji je inače odgovoran za održavanje ravnoteže velikog broja faktora u čovjekovom organizmu.

Može se raditi u stanju zdravlja, odnosno kada je ravnoteža uspostavljena, u kom slučaju se izvodi preventivno, a može se raditi i kada je balans poremećen, gdje, djelujući na taj mehanizam, vraća stanje organizma u stanju ravnoteže. Iz navedenih konstatacija, možemo zaključiti da su koristi koje se ostvaruju hidžamom, mnogobrojne. A između ostalog, pomaže i u sljedećem:

 

√   liječenje migrene,

√   putem aktiviranja cirkulacije krvi i poboljšavanja njenog kvaliteta i podizanja imunog sistema,poboljšava se vid i liječe se bolesti očiju,

√   regulisanje krvnog pritiska,

√   liječenje grčenja mišića vrata,leđa i stopala,

√   poboljšanje protoka krvi kroz mozak,

√   stimuliranje rada jetre,slezine i želuca,

√   liječenje starih krvnih zrnaca,

√   liječenje opšte slabosti,

√   liječenje bola u nervima,

√   prevencija moždanog udara.

√   oslobađanje tijela od loše krvi,

√   rješavanje od toksina,

√   liječenje oštećenja pamćenja,

√   liječenje bolesti probavnog sistema

√   liječenje povišene mokračne kiseline,

√   aktiviranje imunog sistema,

√   gubitak kilograma

√   problemi sa kožom

√   depresivna stanja

     

     Hidžamom se takođe osoba oslobađa negativne energije i sihra. Ponekada se džinni nalaze u tijelu dugo godina, i rukjom se ta ista bića uzburkaju i umrtvljuju pa ostaju tragovi unutar istog. Posebno se hidžama pokazala uspješnom kod liječenja zastarjelih slučajeva oboljelih od ovih entiteta.

 

      Kroz istoriju su se kao pribor za hidžamu koristili razni predmeti. Najprije se koristio životinjski rog, a u današnjem vremenu se najčešće koriste čaše, koje mogu biti staklene, pa se vakuum stvara tako što se zapali vatica i prilijepi čaša za kožu, ili plastične čaše koje imaju i pumpicu i mehanizam, pomoću kojeg se izvlači vazduh i stvara vakuum.

 

      Intervencija se izvodi na taj način što se najprije stavljaju čaše i stvori vakuum, koji koncentriše sadržaj sličan krvi, u regiji ispod čaše, a zatim se te čaše skidaju, prave se mali sitni, potkožni rezovi, da bi se potom ponovo stavile čaše i stvorio vakuum, ali ovaj put taj vakuum ne služi za koncentraciju zagađele krvi, već je zadatak sada da se svi ti toksični, bakterijski i ostali sakupljeni otrovi, izbace i na taj način čovjek oslobodi od istih, jer, sadržaj koji se izvlači putem hidžame, sadrži oko 85% biološkog i hemijskog otpada a ostalo su stari krvni elementi.

 

      Savremena naučna i medicinska istraživanja pokazuju da je krv koja se izvlači putem hidžame različita od kapilarne koja se izvlači iz prsta, što potvrđuju laboratorijskim analizama koje tu razliku evidentiraju. Smatra se da ta krv koja je lokalizovana ispod kože, obiluje toksinima što dovodi do bolova i oboljenja.

poslati

?

poslati 1