Sihr

Šta je sihr?

 

Sihr je vid korišćenja i potčinjavanja šejtana,ili sporazuma s njim.To se može dogoditi tek nakon što čovjek postane potpuni nevjernik za koga nema pokajanja.Sihrom se šejtan obavezuje da izvrši zlodjela vezana za određeno mjesto i vrijeme,usmjerena na određeni događaj ili osobu,ili da izazove priviđenje radi postizanja određene stvari u cilju nanošenja štete.Iz svega prethodnog se može zaključiti da je u pitanju sihr.

Određeno mjesto:Osoba na određenom mjestu osjeća tjeskobu,gušenje,utučenost,a ne osjeća na drugom mjestu.

Određeno vrijeme:Osobu obuzima tjeskoba,ili određeni bolovi u tačno određeno vrijeme npr.ujutro,uveče,u noćima sa mjesečinom i sl.

Određeni događaj:Osobi se ne da da sklopi brak ili posao i to im se događa uz ponavljanje i na neuobičajan način.Nadalje u te događaje spada nemogućnost potpunog snošaja među bračnim drugovima u bilo kom obliku, npr.zbog nemogućnosti erekcije,ili zbog prerane ejakulacije kod muškaraca,ili nemogućnosti penetracije i ženinog osećaja odvratnosti prema mužu ili samom općenju.U ove događaje spada i ženino krvarenje iz rodnice,ili krvarenje iz nosa bez poznatih organskih uzroka i drugo.

Usmjerenost na određenu osobu:U tom slučaju čovjek ne može kontrolisati svoja osjećanja prema određenoj ženi i obrnuto,pa može doći i do mržnje,ili ljubavi mimo vlastite volje pri čemu osoba postupa po svojim emocijama,bez razmišljanja.Sve ovo upućuje da je u pitanju opčinjenost,ili sihr.

Priviđanje:Muž vidi npr.svoju ženu,ili žena muža u neprirodnom obliku,suprotno onome kako ih vide drugi,i to čini da osjećaju odvratnost,strah i tome slično.Ukoliko postoji jedna od ovih tačaka,ili pak više njih,to zapravo znači da je u pitanju opčinjenost ili sihr.Iz definicije se vidi da iza sihra postoji određeni šejtanski cilj te da je on usmjeren prema određenoj osobi.Uopšteno sihr je opasniji od opsjednutosti jer u njenom slučaju šejtan bez ičijeg naloga šteti čovjeku dok to u slučaju sihra radi po nalogu čovjeka koji je jači od njega a koji ako svoj zadatak ne izvrši biva okrutno ubijen na očigled svojih prijatelja,kako bi ovaj primjer poslužio kao pouka ostalima koji ne budu izvršili nalog sihirbaza,a sve to opet uz saglasnost,dogovor i sporazum sa glavnim šejtanom.Stoga je za liječenje sihra potrebno puno više strpljenja i vremena.A onaj ko čini sihr,uvijek smjera da opsihrenom nanese konkretnu i određenu patnju, nevolju i poteškoću,da rastavi muža i ženu,da zavadi roditelje i djecu,braću i prijatelje,ili da izazove ljubav,mržnju,privide,ludilo,bezvoljnost,bolest,krvarenje,ili bilo koji drugi ranije spomenutih vidova smetnji.

SIMPTOMI SIHRA

 

Simptomi na osnovu kojih se može ustanoviti oboljenje prouzrokovano sihrom tj.Magijom od strane sihirbaza,ili vračara su slijedeci:

Zamišljanje i predstava supružnika u neprirodnom tj.ružnom i odvratnom obliku.

Prepiranje i svađanje bračnih drugova oko procesa koji ne zaslužuje nikakvu vrijednost.

Dok se pacijent tj.opsihreni nalazi u svojoj kući osjeća duševnu tjeskobu i skučenost,a kada iz kuće izlazi osjeća relaksaciju i olakšanje.

Stupanje u intimne,odnose bez posjedovanja volje,odn.strastvenih želja,ili požuda tj.osjećanje odvratnosti kod jedne od bračnih drugova.Zamaranje psihe,ili doživljavanje košmara uslijed snivanja ružnih i očajnih snova.

Nakon što se uoče prethodno spomenuti simptomi jasno nam je da se radi o oboljenju prouzrokovanom sihrom kojeg otklanjamo.Naravno mi ovdje ističemo samo jedan od brojnih načina i metoda o borbi,protiv sihra,oslanjajući se na ajete Uzvišenog Allaha.

LIJEČENJE OD SIHRA

 

Liječenje sihra sihrom je šeriatski zabranjeno i definisano haramom,jer liječenje sihrom vrše sihirbazi i vračari,a o karakteristikama sihirbaza je bilo govora u analizi o džinima.Da još jednom podsjetimo da svaki čovjek koji vrši takve intervencije koje nijesu u skladu sa Kur′anom i Sunnetom definiše se kao sihirbaz,tj.vračar.Ovo potvrđuju i riječi Allaha dž. š. u 102 ajetu,ali i riječi Njegovog poslanika Muhammeda s.a.w.s. koji kaže:“Ko bude išao kod sihirbaza,ili vračara negirao je ono što je objavljeno Božijem Poslaniku s.a.w.s., a u muslimovom rivajetu još stoji da se takvoj osobi ne prihvata namaz četrdeset dana,iz čega jasno,decidno i eksplicitno saznajemo da je liječenje sihra sihrom zabranjeno tj. haram.

Liječenje sihra Kur′anom je jedina,ispravna,dozvoljena i potpuna metoda koja briše i uništava sve vrste oboljenja prouzrokovane nastupanja liječenja Kur′anom neophodno je stvoriti vjersku atmosferu,onakvu kakvu smo opisali u poglavlju o džinima.Isto tako je neophodno pred početak liječenja izvršiti pregled stanja i konsultaciju s pacijentom o vrstama bolova i načinima njihove manifestacije.Nakon svih ovih ispitivanja i djelovanja rukjom raditi na otkrivanju simptoma koji se pojavljuju kod oboljelog da bi se na taj način utvrdila i ustanovila pravilna dijagnoza.